Usluge

The Consultancy Lab

STRATEGIJA

Strategija

Zajedno sa timovima klijenata radimo na razvijanju strateških poslovnih planova, uključujući dijagnostiku performansi, procenu tržišnih mogućnosti, analizu konkurenata, razvoj aspiracionog targetiranja i planiranja aktivnosti. Sprovodimo razvoj poslovnog plana ili olakšavamo strategijsko planiranje moderiranjem sastanaka, pomoću kojih vodimo klijenate kroz proces strategijskog planiranja.

Procena atraktivnosti tržišta

Procenom atraktivnosti tržišta u zemlji, pomažemo kompanijama da evaluiraju prilike za ulazak na nova tržišta, čime se razvijaju najbolje strategije plasiranja proizvoda i usluga. Zajedno sa svojim partnerima, pružamo punu podršku kompanijama prilikom ulaska na tržiste. 

Organizacija i korporativna kultura

Organizacija i korporativna kultura su važni faktori koji određuju uslove tržišnog uspeha. Kako bi što bolje podržali poslovni rast naših klijenata, naše strategijske usluge obuhvataju: restrukturiranje poslovnih jedinica, uspostavljanje zajedničkih usluga sa ciljem smanjenja troškova, redizajn organizacione strukture radi prilagođavanja novoj strategiji i poslovnim potrebama, unapređenje efikasnosti, definisanje ključnih pokazatelja učinaka (KPI indicators) i razvoj modela podsticaja za menadžment.

Konsalting

Upravljanje promenama

Upravljanje promenama je neophodno kada učinci opadaju, usled tehnološkog napretka u industriji, povećane konkurencije, izmene preferencija potrošača, merdžera i akvizicija, organizacionog restrukturiranja i mnogo drugih razloga. Identifikovanjem ključnih problema, kreiranjem i implementacijom plana restrukturiranja, pružamo podršku u pokretanju promena.

Benchmarking

je proces u kojem se utvruđuju slabosti i prednosti kompanije kao i stav zaposlenih o ključnim aspektima funkcionisanja kompanije. Ovim procesom svaki zaposleni odgovara na set pitanja koji ima za cilj utvrđivanja stepena motivacije i potencijalne fluktuacije kadra. Drugi cilj ovog procesa je davanje prava glasa zaposlenima da iznesu predloge za unapređivanje sistema.

Restrukturacija

je proces utvrđivanja opisa poslova, standarda koje zaposleni treba da ostvare kako bi bili zadovoljavajući na poslu kao i veština i znanja koje treba da poseduju kako bi posao obavljali adekvatno. Restrukturacija uključuje i preraspodelu kolektiva, uvođenje pravila i strukture u organizacioni sistem.

Coaching

Zajedno sa timovima klijenata radimo na razvijanju strateških poslovnih planova, uključujući dijagnostiku performansi, procenu tržišnih mogućnosti, analizu konkurenata, razvoj aspiracionog targetiranja i planiranja aktivnosti. Sprovodimo razvoj poslovnog plana ili olakšavamo strategijsko planiranje moderiranjem sastanaka, pomoću kojih vodimo klijenate kroz proces strategijskog planiranja.

Motivacija zaposlenih

Procenom atraktivnosti tržišta u zemlji, pomažemo kompanijama da evaluiraju prilike za ulazak na nova tržišta, čime se razvijaju najbolje strategije plasiranja proizvoda i usluga. Zajedno sa svojim partnerima, pružamo punu podršku kompanijama prilikom ulaska na tržiste. 

Planiranje ljudskih resursa

Organizacija i korporativna kultura su važni faktori koji određuju uslove tržišnog uspeha. Kako bi što bolje podržali poslovni rast naših klijenata, naše strategijske usluge obuhvataju: restrukturiranje poslovnih jedinica, uspostavljanje zajedničkih usluga sa ciljem smanjenja troškova, redizajn organizacione strukture radi prilagođavanja novoj strategiji i poslovnim potrebama, unapređenje efikasnosti, definisanje ključnih pokazatelja učinaka (KPI indicators) i razvoj modela podsticaja za menadžment.

Unapređenje organizacione kulture

Organizaciona kultura predstavlja skup tradicija, pravila, principa, planova i ciljeva. Uspostavljanjem jasno određene organizacione kulture podiže se osećaj zajedništva i timskog duha što smanjuje fluktaciju kadra i povećava produktivnost.

Pozicioniranje kompanije

Pozicioniranje kompanije označava set usluga usmerenih ka određivanju pravca, smera i ciljeva kojima kompanija ide. Ovaj vid plana, kod radnika kompaniju pozicionaira kao stabilnu i sigurnu za dalji razvoj i ostanak u istoj.

Obuka menadžementa

Kompanija je dobra onoliko koliko je dobar menadžment kompanije. Set radionica, satanaka, saveta i sastavljenih govora pomoći će menadžmentu da probleme rešava brže i kvalitetnije, adekvatnije upravlja radnom snagom kao i uspešnije motiviše zaposlene za rad.

Finansijski Konslating

Finansijski konsalting omogućava da se uspešno pribave, investiraju i koriste raspoloživi izvori finansiranja u cilju povećanja poslovnih performansi preduzeća. Iz ove kategorije usluga možemo Vam ponuditi:

-Izrada investicionih studija

-Izrada programa finansijskog restrukturiranja i konsolidacije

-Finansijska analiza poslovanja

-Analiza finansijskih izveštaja

-Planiranje projekata

-Upravljanje projektima

-Praćenje konkursa i sagledavanje uslova konkurisanja za finansijska sredstva

-Analize i izveštaji na zahtev klijenta

-Procene vrednosti kapitala i imovine

-Procena vrednosti uloga u novcu / stvarima-Ocena boniteta

Biznis Plan

Biznis plan je osnovni pisani dokument preduzeća koji se kreira za duži vremenski period, i služi za internu i eksternu upotrebu kojim se precizno definiše redosled svih poslovnih aktivnosti koje treba preduzeti prilikom:

-osnivanja preduzeća

-otpočinjanja novog poslovnog poduhvata ili

-proširivanja postojećih poslovnih aktivnosti

MARKETING

Izrada sajtova u WordPressu

Izrada profesionalnog i modernog sajta u WordPress CRM sistemu sa svim potrebnim stranicama, predlog izgleda sajta i dodatnih stvari koje mogu da se dodaju na sam sajt.

Pisanje tekstova

Kreiranjem jedinstvenog, relevantnog i visoko kvalitetnog sadržaja na web sajtu, blogu ili društvenim mrežama – vi stičete vernu publiku i brzo izgradjujete svoju reputaciju. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Optimizacija sajta

Optimizacija za pretraživače predstavlja jednu od najvažnijih stvari. Pozicija na pretraživačima je dugoročna investicija u vaše online prisustvo jer optimizacijom sajta postižete bolju posećenost, povećavate svest potencijalnih klijenata o vama, jačate brend, imidž kompanije. 

Brend identitet

Upravljanje promenama je neophodno kada učinci opadaju, usled tehnološkog napretka u industriji, povećane konkurencije, izmene preferencija potrošača, merdžera i akvizicija, organizacionog restrukturiranja i mnogo drugih razloga. Identifikovanjem ključnih problema, kreiranjem i implementacijom plana restrukturiranja, pružamo podršku u pokretanju promena.

Analiza konkurencije

je proces u kojem se utvruđuju slabosti i prednosti kompanije kao i stav zaposlenih o ključnim aspektima funkcionisanja kompanije. Ovim procesom svaki zaposleni odgovara na set pitanja koji ima za cilj utvrđivanja stepena motivacije i potencijalne fluktuacije kadra. Drugi cilj ovog procesa je davanje prava glasa zaposlenima da iznesu predloge za unapređivanje sistema.

Upravljanje društvenim mrežama

Društvene mreže kao što su Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, LinkedIn, pored mogućnosti plasiranja klasičnih oglasa predstavljaju ogroman potencijal u kreiranju svežeg i novog sadržaja i odličan su način za proširenje i građenje dugoročnih kanala komunikacije sa ciljnom grupom. 

Plaćene kampanje

Analiza ključnih reči (keywords) – podrazumeva analizu i odabir reči koje će doprineti boljoj optimizaciji vašeg sajta. Osmišljavanje i izrada multimedijalnih oglasa – (image ads, , video ads, Instagram ads, Facebook ads, Google AdWords) Optimizacija kampanje – dnevno ažuriranje ponuda (bids) u skladu sa trendovima na tržištu radi smanjenja troškova i povećanja efekta uloženog budžeta. 

Vizuelni identitet

Izrada svih vizuelnih materijala, banera, promotivnih slika, newslettera, ebook-ova, akcija za sajt, društvene medije i štampani materijal. 

Organizacija društvenih događaja

Event planiranje – organizacija događaja je industrija koja se poslednjih godina razvija neverovatnom brzinom. Shodno tome neprekidno raste i potražnja za kvalitetnim stručnjacima iz ove oblasti koji su spremni da u svakom trenutku uspešno organizuju i najmanje, i najveće događaje. Mi imamo tim stručnjaka koji može da Vam pomogne.

Kako do nas?

Diane Budisavljević 15 Beograd,

Srbija 11000